Kim jesteśmy?

MRRN - Młodzieżowy Ruch Rycerstwa Niepokalanej. Działa w ramach Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej", zatwierdzonego jako stowarzyszenie międzynarodowe, publiczne przez Watykan 17 X 1997 r.

W ruchu uczestniczy każdy, kto poprzez wypełnienie warunków przynależności do MI stał się członkiem MI i ma 16-30 lat.

Zostań członkiem MI

 

  Każdy członek MI ma możliwość aktywnego włączenia się w działalność ruchu poprzez:
 • tworzenie młodzieżowej grupy parafialnej;
 • uczestniczenie w rekolekcjach MI, zjazdach, spotkaniach i innych wydarzeniach (akcjach), organizowanych przez MI dla młodych;
 • angażowanie się w posługę animatorską;
 • podejmowanie innych inicjatyw, związanych z działalnością MI i MRRN, np.: współpraca z dwumiesięcznikiem "Rycerz Młodych", tworzenie stron internetowych, audycji radiowych, organizowanie koncertów, przedstawień itd.

Młodzi w MI

Od początku do MI należeli młodzi ludzie. Od 2002 jesteśmy w Polsce świadkami "narodzin" Młodzieżowego Ruchu Rycerstwa Niepokalanej. Skupia on osoby młode duchem i ciałem, kochające Matkę Bożą i chcące współpracować w ewangelizacji świata i tworzeniu Królestwa Bożego na całej ziemi. Wyzwanie to wielkie, ale możliwe do podjęcia; świadczy o tym rosnąca liczba młodzieżowych wspólnot MI.

MRRN a inne grupy młodzieżowe

Zapytasz pewnie, czym różni się MRRN od innych grup młodzieżowych. Otóż, by należeć do Rycerstwa trzeba, by Niepokalana stała się naszą najczulszą Matką, aby Ona sama królowała w naszych sercach. By móc działać w MI trzeba, aby Niepokalana działała w nas. Potrzebny jest akt woli i umysłu, w którym staniemy się cali Jej jako rzecz i własność. Jej oddamy całe nasze ja, wszystkie nasze uczucia i emocje, wszystkie smutki i radości. Jej damy się prowadzić i całkowicie zrezygnujemy z własnej woli.

Trudno szukać tak rozumianego oddania się Niepokalanej w innych ruchach. Św. Maksymilian pisał: "Kto się oddał Niepokalanej w duchu MI, czuje, że uzależnił się od Niej we wszystkim, już do siebie nie należy, ale stał się Jej, Niepokalanej, Matki Bożej, prawdziwej miłościwej królowej nieba i ziemi".

Jak działa MRRN

"Zdobyć cały świat dla Chrystusa, przez Niepokalaną" - to hasło w pełni oddaje nasz cel i pragnienia. Chrystus umarł za wszystkich ludzi, więc wszyscy powinni być zbawieni. Naszym zadaniem jest pomóc innym w poznaniu i pokochaniu jedynej prawdziwej Miłości! Jak to robimy? - zastanawiasz się pewnie.

 1. Modlimy się - to nasze pierwsze i podstawowe pole działania. Praktykujemy modlitwę osobistą i liturgiczną. Maryi polecamy wszystkie sprawy i intencje.
 2. Podejmujemy wyrzeczenia, posty, umartwienia - wszystko po to, by "zdobyć cały świat"...
 3. Angażujemy się w życie parafialne - przygotowujemy obstawy liturgiczne, dekoracje, spektakle teatralne, adoracje, bierzemy udział w akcjach parafialnych.
 4. Organizujemy spotkania formacyjne - dla nas samych i młodzieży, wśród której jesteśmy. Staramy się być widocznym znakiem obecności Bożej.
 5. Propagujemy Cudowny Medalik oraz prasę katolicką i rycerską - według myśli założyciela MI - św. Maksymiliana, który namawiał do stosowania wszelkich godziwych środków dla szerzenia Ewangelii.

Dla odważnych

Form zaangażowania może być wiele i tak na prawdę wszystko zależy do naszego serca i wielkości pragnień. MRRN istnieje już 20 lat i przynosi dobre owoce. Cześć za to Niepokalanej! Jednak musimy nieustannie wzrastać, rozwijać się, zdobywać nowych członków. Rycerstwo to ciągła walka, najpierw z samym sobą, potem z ogromem przeciwności.

Być może w twoim sercu pojawi się wątpliwość, lęk przed tym wyzwaniem, ale wierzę, że skoro trafiłeś tutaj, to nasza najlepsza Mama pragnie Cię pozyskać dla siebie. Bycie rycerzem to nie tylko wspólnie podejmowane akcje i inicjatywy, to także codzienne niesienie krzyża i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków, to wytrwała codzienna modlitwa, to ogromne pragnienie serca o nawrócenie wszystkich ludzi. Módl się o to już teraz i pytaj, jakie jest twoje miejsce. Czy Niepokalana pragnie, byś to ty był Jej rycerzem? Zastanów się. Pomódl...

Jeśli coś zrodzi się w twoim sercu, napisz do nas. Czekamy... - my, Matka Boża i Jezus. Wszyscy oczekujemy na twoją odpowiedź. Niech Niepokalana poprowadzi cię swoimi drogami i objawi ci wolę Syna.

 

Na podst. art. w "Czekam..." 2(42)2005 s. 24
Aktualizacja: 14 września 2017